Over ons

In 1995 zetten een aantal bewoners van de wijk Mensfort een buurtpreventie project op. Door een enquête onder de bewoners werd duidelijk dat er nogal wat mis was met het woongenot en de veiligheid in deze wijk. Enthousiaste bewoners begonnen een structurele organisatie, een stichting van vrijwilligers. Zij werden een officiële partner voor verschillende instanties in de wijk en de stad. Zo is Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM) ontstaan.

Op dit moment dekt Stichting Leefbaarheid Mensfort bijna honderd procent van de wijk, waardoor we sterk tegenover de gemeente, politie en woningcorporaties kunnen staan. Onze doelstelling is de leefbaarheid van de wijk en het woongenot van de bewoners zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden. Dit doen we door op te komen voor de belangen van de wijkbewoners.

 

Straat- en buurtcoördinatoren

De wijk Mensfort wordt omsloten door vier wegen: Dr. Berlagelaan, Europalaan, Dr. Cuyperslaan en 1e  Lieven de Keylaan. We hebben ongeveer 1450 wooneenheden met bijna drieduizend bewoners. Verschillende straatcoördinatoren zijn aanspreekpunten voor deze wijkbewoners bij klachten, vragen en opmerkingen. Daarnaast heeft iedere groep straten die geografisch bij elkaar hoort een buurtcoördinator die klachten en vragen uit de wijk coördineert. De coördinatoren zijn ook wijkbewoners, mensen die weten wat er speelt en voldoende vertrouwen hebben om als contactpersoon op te treden.

 

Activiteiten

SLM heeft diverse projectgroepen met vaste thema’s. Doordat zij aan thema’s zijn gebonden, worden activiteiten en werkzaamheden gekoppeld aan deze groepen. Meerdere bestuursleden en coördinatoren zijn op deze manier opgedeeld en houden zich bezig in projectgroepen als ‘jongeren’, ‘veiligheid en verlichting’, ‘verkeer’ en ‘hang- en sluitwerk’.

Enkele voorbeelden van activiteiten van onze stichting:

– Werken aan buurtpreventie via onze buurt- en straatcoördinatoren;

– Straatgesprekken houden om elkaar beter te leren kennen c.q. respecteren;

– Het veiliger maken van erg gevaarlijke kruispunten en straten;

– Verlichting en hekken in de achterpaden/brandgangen;

– Drempels in straten, waar steeds te hard wordt gereden;

– Overleg met de Gemeente over herinrichting van het plein en straten;

– Overleg met Woningcorporaties over preventief of achterstallig onderhoud;

– Overleg met Ergon over snoeien van bomen en struiken en de plaatsing van bloembakken;

– Informatie over veiligheid rondom het huis, bijvoorbeeld hang- en sluitwerk;

– Het jaarlijks terugkerend wijkfeest, Sinterklaas. Kerstact. en Halloween  voor de wijkbewoners;

– Een aantal keer per jaar een SLM-pleinverkoop organiseren. De opbrengst hiervan is bijvoorbeeld voor het onderhoud van de  bloembakken en flower baskets in Mensfort.

Overleggen met de huurderbelangenverenigingen in onze wijk vinden wij erg belangrijk. Dit gebeurt dan ook geregeld. Ook overlegt SLM met bijvoorbeeld de gemeente, de wijkbrigadier van de politie, Lumens in de buurt en de wooncorporaties Trudo, Woonbedrijf en Domein.

Dagelijks bestuur SLM

Voorzitter

Jan van Peer

Penningmeester

Henk Vermeer

Notulist

Willemien v/d Heyden

Lid Dagelijks Bestuur

Corry van Peer

Lid Dagelijks Bestuur

 

Lid Dagelijks Bestuur

Pierre Dassen