Mensfort Info

Mensfort Info is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort en wordt per 2 maanden bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven.

Kopij voor de uitgave van mei/juni 2024 aanleveren uiterlijk op:  05 april 2024

Per email: mensfort.info@mensfort.eu

 

Niet commerciële berichten bestemd voor de inwoners van Mensfort worden gratis geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor mededelingen in te korten of te weigeren indien deze als kwetsend kunnen worden ervaren.

 

Advertenties zijn mogelijk

Tarief en voorwaarden in overleg met de redactie.

 

Redactie en tekst: Bea Straver, Jan van Peer, Willemien van der Heyden, Michaël Sabirlar, Ingrid Magilsen
Fotografie: Bea Straver, Ad Thijssen
Vormgeving: Bea Straver, Hans Gudden
Druk: VaneDruk Printing, Oplage 1.750
Verspreiding: 22 vrijwilligers uit de buurt