Belangrijke telefoonnummers

Belanrijke Contacten

adres

Telefoon / Mail-adres 

Algemeen noodnummer

Politie, Brandweer, Ambulance 

112

Website S.L.M.

ww.mensfort.eu

www.leefbaarheidmensfort.nl

informatie@mensfort.eu

Redactieadres Mensfort Info


mensfort.info@mensfort.eu

Bankrekening S.L.M.

t.n.v. Stichting leefbaarheid mensfort

NL27 RABO 0150 0709 85

Buurthuis De Werf

Beheerder: Richard Heijdenrijk

van der Werffstraat 14. 5622 KB  Eindhoven

r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

Buurtpreventie  Mensfort


084-869 30 76

buurtpreventie@mensfort.eu

Jongerencentrum De Energy

Beheerder: Abdul Hajou

van der Werffstraat 14. 5622 KB  Eindhoven

mobiel: 06-15957518

a.hajou@dynamojeugdwerk.nl 

Gebiedscoördinator Mensfort

Coördinatie : Rachida Fethi


06-onbekend

r.fethi@eindhoven.nl

Wijkagent

Arnout van der Gaag

Politiebureau Woensel,

Michelangelolaan 4, 5623 EJ Eindhoven

0900-8844

arnout.vandergaag@politie.nl

WIJeindhoven 

Woensel Zuid West

Winston Churchilllaan 79, 5623 KW Eindhoven

040-238 89 98

woenselzuidwest@wijeindhoven

Jongerenwerk Mensfort

Mohamed Moskil


06-57894833

m.moskil@dynamojeugdwerk.nl

Emmaüskerk

Jacqueline Lanting

Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS Eindhoven

06-38062395

info@emmauskerkeindhoven.nl

Politie woensel

Michelangelolaan 4, 5623 EJ Eindhoven

0900-8844

Politie Voor doven en slechthorenden


0900-1844

Anoniem melden misdrijven


0800-7000

Gemeente Eindhoven

Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

14 040

www.eindhoven.nl
Milieuklachten centrale, stankoverlast,chemisch afval, verlichting


buitenbeterapp of

www.eindhoven.nl/melding-openbare-ruimte

Informatie Bouw- en Woning-toezicht (vergunning/bestemming)

Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven

040-238 64 46

Huisartsenpost oost Brabant 

Eindhoven zit in Catharina ziekenhuis

Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven

088-8765151

Nationaal Storingsnummer


0800-9009

Telefonische Hulpdienst SOS Luisterlijn

088 076 7000

www.deluisterlijn.nl

Vrijwillige HulpDienst

Piuslaan 74a, 5614 HR Eindhoven

www.maatje040.nl

040-244 76 69

info@maatje040.nl

Alarmnummer Dierenambulance

Doornakkersweg 51, 5642 MP Eindhoven

088 811 3510

Adviespunt Discriminatie Zuidoost-Brabant

Don Boscostraat 4, 5611 KW Eindhoven

040-2193420

info@adviespuntdiscriminatie.nl

U zoekt vrijwilligerswerk?

Eindhoven Doet

Beemdstraat 29, 5653 MA Eindhoven

eindhovendoet.nl

040 219 33 99
info@eindhovendoet.nl